The International Conference on Structural Vibration and Intelligent Control(ICSVIC 2024)
Committee
Home / CommitteeCommittee

· Steering Committee

· Chen Houqun (Academician, Chinese Academy of Engineering, China Institute of Water Resources and Hydropower Research)

· Lin Gao (Academician, Chinese Academy of Sciences, Dalian University of Technology)

· Zhang Chuhan (Academician, Chinese Academy of Sciences, Tsinghua University)

· Wang Chao (Academician, Chinese Academy of Engineering, Hohai University)

· Niu Xinqiang (Chief scientist of Changjiang Design Group Co., LTD., Academician of Chinese Academy of Engineering)

· Miao Changwen (Academician, Chinese Academy of Engineering, Southeast University)

· Kong Xianjing (Academician, Chinese Academy of Engineering, Dalian University of Technology)

· Tang Hongwu (Secretary of Party Committee of Hohai University, Academician of Chinese Academy of Engineering, Vice chairman of Chinese Society of Hydraulic Engineering)

· Hu Ya 'an (Chief engineer of Nanjing Hydraulic Research Institute and academician of Chinese Academy of Engineering)

· Liu Jiaping (Academician, Chinese Academy of Engineering, Southeast University)

· Hao Hong (Foreign academician of Chinese Academy of Engineering, Guangzhou)

· Charles W.W.Ng Wu Hongwei (Vice-President of the Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), Fellow of the Royal Academy of Engineering,

· Cheung Kong Scholars Chair Professor, Academician and Vice President of theHong Kong Academy of Engineering)

· Wu Zhishen (Academician of European Academy of Sciences and Arts, Southeast University, Foreign Academician of Japanese Academy of Engineering)

· Cao Maosen (Academician, European Academy of Sciences and Arts, Hohai University)

· Martin Wieland (Chairman of the Committee on Seismic Design, International Commission on Large DAMS (ICOLD))

· Yang Guishan (President, Professor, Hohai University)

· Xu Hui (Former President, Professor, Hohai University)

· Yuan Shouqi (Former President of Jiangsu University, foreign academician of Russian

· Academy of Engineering, Director of National Research Center of Pump and System Engineering Technology)


· Technical Program Committee

王明洋院士.jpg

· Chairman:

Wang Mingyang (Academician, Chinese Academy of Engineering, Army Engineering University, PLA)

郝洪院士.jpg

· Chairman:

Hao Hong (Academician of the Chinese Academy of Engineering, Guangzhou University, Australian Academy of Technical Sciences and Engineering)


vice chairman:

· Bi Shengqin (Professor, Dean, School of Civil Engineering and Mechanics, Jiangsu University)

· Established (Professor, Dean, School of Hydraulic Science and Engineering, Yangzhou University)

· Fang Hai (Professor, Dean, School of Civil Engineering, Nanjing University of Technology)

· Fei Qingguo (National Jieqing, Professor, Director of the Department of Development Planning and Discipline Construction, Southeast University)

· Jin Dongping (Professor, Vice Chairman of Jiangsu Vibration Engineering Society, School of Aeronautics, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)

· Kang Can (Professor, Secretary of Party Committee, School of Energy and Power Engineering, Jiangsu University)

· Li Tongchun (Professor, Secretary General of Jiangsu Hydropower Engineering Society, Hohai University)

· Wang Yuan (Dean of School of Water Resources and Hydropower, Hohai University, Distinguished Professor of Changjiang Scholars)

· Yang Hua (Professor, Dean of the School of Electrical and Energy Power Engineering, Yangzhou University)

· Yang Guolai (Professor, Vice Chairman of Jiangsu Vibration Engineering Society, School of Mechanical Engineering, Nanjing University of Science and Technology)

· Yuan Jianping (Professor, Director of Fluid Mechanical Engineering Technology Center, Jiangsu University)

· Zhao Haitao (National Jieqing, Professor, Dean of the School of Civil Engineering and Transportation, Hohai University)


Committee Member

Bao TengfeiAlex RemennikovCAI XinCAI GuojunChangting Gai

Chen Huilong

Chen Guoxing
Chen ShaolinChen YonghuiCui HaitaoGao PeiweiGan LeiHaruyuki YamamotoHuang Guoping

Han XiuJing

James E LindellJiang LinhuaKim HoKyungKe ShitangLip TehLi Changfeng
Liu SihongLu JianMa FuhengMiao LinchangRen XuhuaShen DejianShen Zhenzhong
Zhang Yuedong
Zhao ErfengZhan XunquanZhu MushouHu Xuteng Liu XiaogangZhou Biao

Song Chongmin

Sheng JinbaoSun LiqiangTian ZhenghongWang BoWang DepengWang Hao
Wang Jian
Wang Xiuxin
Wang Xianmei
Wu ChengqinYu Xiaodong

Zhang Chaoyang


Zhang Jian


· Organizing Committee

张燎军.jpg· Chairman:Zhang Liaojun (Professor of Hohai University, Vice Chairman of Jiangsu Vibration Engineering Society)
image.png· Executive Chairman: Cen Weijun (Professor of Hohai University, Director of Hydraulic vibration Committee of Jiangsu Vibration Engineering Socieey

  

vice chairman:

· Chen Li (Donghua Test Co., LTD., Vice Chairman of Jiangsu Vibration Engineering Society)

· Gao Bo (Professor, Vice Dean, School of Energy and Power Engineering, Jiangsu University)

· Huang Dan (Professor, Deputy Dean, School of Mechanics and Materials, Hohai University)

· Li Hongjing (Professor, Director, Institute of Engineering Mechanics, Nanjing University of Technology)

· Li Yancheng (Professor, Vice Chairman of Jiangsu Vibration Engineering Society, Nanjing University of Technology)

· Li Yanbin (General Secretary of Jiangsu Vibration Engineering Society, Southeast University)

· Lu Jun (Senior Engineer, Nanjing Hydraulic Research Institute)

· Ran Qihua (Professor, Deputy Dean, School of Water Resources and Hydropower, Hohai University)

· Zheng Yuan (Professor, Deputy Dean, Innovation Research Institute, Hohai University)

· Wang Chuan (Professor, Yangzhou University)

· Xu Zhenying (Professor, Deputy Dean, School of Mechanical Engineering, Jiangsu University)

· Zhao Lanhao (Professor, Deputy Dean, School of Water Resources and Hydropower, Hohai University)

· Zhou Jikai (Professor, Deputy Dean, School of Civil Engineering and Transportation, Hohai University)


Committee Member

Chen Bo
Chen Bin
Chen Yumin
Chen WeiFan Xiangqian
Fu XiaodongFu ZhongZhi

Gao Hongmei

Gao YuqinJiang ShengLiu GuangzuLu FeiLu Yang
Neaz SheikhQiang Sheng

Qiu Liuchao

Qi Huijun
Ren Jie
Shen Jianxia
Song XiuchangSong Yang
Sun Xiao
Sui MingruiThong Pham
Tao YuWang TaoWensu ChenXiang YanYu Tiantang
Zhang DahaiZhang HanyunZhang Jianwei
Zhang Yuedong
Zhao ErfengZhan XunquanZhu MushouHu Xuteng Liu XiaogangZhou BiaoYang Fan
Sun Linsong· Secretariat

· Secretary General: Wang Weiqiang (Professor of Hohai University)

· Secretary: Zhang Hanyun Gao Jiying Shen Chaomin Lu Yang (Hohai University)

·